1. setkání

V pondělí 24. 11. k nám přišli pracovníci SEVERu, s kterými budeme v rámci projektu spolupracovat. Do projektu se zapojili žáci osmé a deváté třídy, kteří se následně rozdělili do různých oddělení naší cestovní kanceláře. Myslím, že pro všechny to bylo skvělé ponaučení o tom, jak šetrně podnikat.

Dobrý den!

Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Vojtěch Rada a toto je první zpráva ze ZŠ a MŠ Horní Maršov.

V pondělí 24. 11. k nám přišli pracovníci SEVERu, s kterými budeme v rámci projektu spolupracovat. Do projektu se zapojili žáci osmé a deváté třídy, kteří se následně rozdělili do různých oddělení naší cestovní kanceláře. Myslím, že pro všechny to bylo skvělé ponaučení o tom, jak šetrně podnikat.

Nejprve jsme se rozdělili do skupin a řekli si, co cestovní kancelář potřebuje. Hlavní body byly vybrány a skupiny se pustily do práce.

Vznikla tedy cestovní kancelář s názvem „Premium Holidays“, která podniká v celém světě. Byly vytvořeny návrhy loga, internetových stránek a dohodli jsme se, kam  se bude naše CK orientovat.

Poté žáci prezentovali svá dílá. Když se skončilo, rozdělili jsme se do oddělení. Poté nám bylo puštěno video, které nás ještě více informovalo o tom, co máme dělat. A také jsme se seznámili se specifickým zadáním pro naši školu – zmapování běžeckých tratí, případné jejich vylepšení.

Děkujeme za zapojení do projektu.

V Horním Maršově 9. 12. 2014