2. setkání

Dne 5. 2. 2015 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili během odpoledních vyučovacích hodin semináře v rámci projektu Jak šetrně podnikat. Ze začátku tohoto semináře byla vedena diskuze o průběhu činností a pracích firmy. Vyjádřili jsme se jak kladně, tak i záporně k projektu a slečny ze SEVERu byly rády za náš upřímný názor.

Dne 5. 2. 2015 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili během odpoledních vyučovacích hodin semináře v rámci projektu Jak šetrně podnikat. Ze začátku tohoto semináře byla vedena diskuze o průběhu činností a pracích firmy. Vyjádřili jsme se jak kladně, tak i záporně k projektu a slečny ze SEVERu byly rády za náš upřímný názor.

Dále nám poradily, co a jak dál. V druhé polovině semináře jsme již, některé podruhé, hráli hru. Představovali jsme obecní zastupitelstvo, které projednávalo výstavbu nových 80 apartmánů. Během projednávání probíhala bouřlivá diskuse. Nakonec proběhlo hlasování, které skončilo nerozhodně.

                                                              Barbora Kopecká, ředitelka firmy