1. Cyklovýlet - Za domem ze slámy do Starých Buků

Mapa cyklovýletu Za domem ze slámy do Starých Buků
Popis trasy

Trasa A (červená)

Za domem ze slámy do Starých Buků

 
Celková délka trasy 23 km 
 
Trasa začíná na parkovišti vedle autobusového nádraží, vede po cyklostezce  Nábřežní ulicí směrem do Horního Starého Města. U druhého mostu přes řeku se odbočí vlevo,  po ulici Tovární na Horskou ul.. Zde odbočit vlevo a první odbočkou vpravo Mírovou ul. Kolem pastvin s dobytkem Anguso firmy Farmers s.r.o. až k benzinové pumpě RobinOil. Odtud vlevo Vlčickou ulicí do Vlčic, cestou míjíte po levé straně soustavu pěti Pekelských rybníků. Pokud budete mít štěstí, tak zde můžete spatřit lovící volavky. Za Vlčicemi, u rybníku Dalibor, který byl v roce 2011 vybudován  pro sportovní  rybaření, odbočíte vpravo a jedete 0,5 km po silnici č. 16. Na první odbočce vlevo, za ohradou s koňmi, odbočíte do Starých Buků. Touto vesnicí projedete až ke kapličce na pravé straně silnice, po 100 m odbočíte vpravo a ve stráni spatříte cíl trasy:
Dům Tlachačových, vyrobený ze slámy. Rodina provozuje malou farmu. Hospodaří ohleduplně k přírodě. Inspirují se permakulturou a ekologickým zemědělstvím. V sezóně prodávají  přebytky zeleniny a vajíček. Chovají ovce, slepice, husy. Prohlídka farmy i nákup možný  po domluvě.
Kontakt:  Pavel Tlachač 732 502 999 
   Trasa pokračuje  od slaměného domu zpět přes Staré Buky po stejné silnici až ke kapličce na  pravé straně silnice. Zde se odbočuje  vpravo a pokračuje po zpevněné cestě cca 0,6 km. Podél soustavy rybníků autokempu Dolce vede nejdříve polní cesta, od kempu již pak zpevněná asfaltová. Při stoupání k trutnovskému hřbitovu se klidně zastavte a kochejte výhledy na Krkonoše s Černou horou i Sněžkou. Krkonošskou silnici přejděte po přechodu a  ulicemi Královédvorskou, Žižkovou a Komenského dojeďte k výchozímu bodu – parkovišti.
 
 
 

Ke stažení

Mapa cyklovýletu Za domem ze slámy do Starých Buků
Výškový profil trasy
Nad Krkonoškou ulicí se pase dobytek firmy Farmers s.r.o
Nad Krkonoškou ulicí se pase dobytek firmy Farmers s.r.o
povrch cesty k Vlčické ulici
povrch cesty k Vlčické ulici
cesta K benzínové pumpě
cesta podél Pekelských rybníků
cesta podél Pekelských rybníků
Pekelský rybník
kachny na rybníku Dalibor
koně na začátku Starých Buků
Pekelský rybník
altán na rybníku Dalibor
rybník Dalibor
Vlčice
Slaměný dům
Slaměný dům
Slaměný dům
Slaměný dům
sadba u slaměného domu
husičky