2. setkání s vedením projektu "Jak šetrně podnikat"

Dne 2.2.2015 jsme se podruhé sešli s vedením projektu. Nejdříve jsme zhodnotili postup naší práce, poté nám byl předán notebook a webové stránky našeho projektu, na kterých shrnujeme naše dosavadní výsledky. Poté následovala hra, která byla hlavní náplní našeho setkání. Tématem hry bylo řešení problematické záležitosti v jedné malé obci v Krkonoších. Cílem hry bylo dosažení jednoznačného rozhodnutí v oblasti stavby nových apartmánových bytů. Na konci hry bylo hlasování, které dopadlo nerozhodně. Hra nás naučila spolupráci, komunikaci a zároveň nám dala představu o řešení problematiky v obecním zastupitelstvu.