Aktuální stav projektu č. 1

Aktuálně jsme v projektu moc pokročili. Obdrželi jsme kameru, se kterou chystáme natočit krátké video o našem projektu. Ve středu jsme na druhém setkání s našimi příjemnými lektorkami dostali k dispozici také notebook, který jsme hned začali využívat. Vyhledáváme a zapisujeme další historické i současné výrobce a snažíme se o nich zjistit podrobnější informace. Grafické oddělení už pracuje na tvorbě letáčků a mapky, kde budou zakresleni všichni naši výrobci.