Druhé setkání na školách

Ve dnech 2. - 6. 2. proběhla druhá setkání lektorů s žáky zapojenými v projektu Jak šetrně podnikat!

Začátkem února proběhlo v zapojených školách druhé setkání. Na jeho začátku cestovní kanceláře a jejich jednotlivá oddělení představily svou dosavadní práci, většina kanceláří má již navržené či graficky zpracované logo, jméno a podobu letáčku či map a vyhledané potřebné podklady pro plnění svých zadání. Člěnové některých cestovních kanceláří dokonce kontaktovali i tiskárny, podniky a různé odborníky pro co nejlepší zpracování zadání. Žáci již před druhým setkáním obdrželi videokameru a mnozí z nich ji již aktivně využívají.
V další části setkání si žáci zahráli rolovou simulační hru týkající se podnikání v Krkonoších, byly jim představeny webové stránky a jejich používání a předány notebooky s programy na úpravu letáků a fotografií.