Exkurze na farmy

Viděli jsme na vlastní oči život farem, na které Vás lákáme v letáčku
V úterý 21. dubna se třída 6.B vydala na exkurzi po farmách. Jako první jsme navštívili slaměný dům ve Starých Bukách. Celý tento dům je, kromě jeho dřevěných základů a konstrukce, postaven ze slámy a stavěl se dva roky. Majitelé nám představili dva druhy slepic, které mají kolem domu, husy s housátky a také jsme se podívali na ovce. Autobus nás poté odvezl na křižovatku u Horního Žďáru, od které jsme došli až na farmu Olimberk. Paní Machová, majitelka Olimberku, nás provedla svojí farmou a ukázala nám krmivo pro svá zvířata. Téměř každé zvíře jsme si mohli pohladit či pochovat. Nejroztomilejší byli kuřátka a králíčci. Také se nám líbili opravdu přítulní koně a chundelatá prasátka. Všude kolem nás běhali psi a řvaly husy. Poté všichni došli k autobusu a odjeli zpět do Trutnova.
 
Natálie Antošová a Barbora Langerová
Farma Staré Buky
Farma Staré Buky
Farma Staré Buky
farma Olimberk
farma Olimberk
farma Olimberk
farma Olimberk
farma Olimberk
farma Olimberk
farma Olimberk
farma Olimberk
farma Olimberk
farma Olimberk
farma Olimberk