První setkání na školách

Ve dnech 19. - 25. 11. proběhla první setkání lektorů s žáky zapojenými v projektu Jak šetrně podnikat!

Během prvních setkání na pěti zapojených školách (ZŠ Horní Maršov, ZŠ kpt. Jaroše, ZŠ Komenského, ZŠ Mladé Buky a ZŠ Rudník) byl žákům představen projekt, jeho obsah, cíle a financování a také zásady šetrné turistiky. Poté žáci diskutovali to, jak by měla vypadat a fungovat cestovní kancelář, kterou si poté sami založili a vytvořili již návrh možného vzdledu webových stránek, jména, loga a její organizační strukturu - určili si svého ředitele a vytvořili si různá oddělení, do kterých se pak sami podle své volby a schopností rozdělili. Vzniklo oddělení finanční, komunikační, grafické a projektové, každé z nich se bude podílet na plnění zadání od klienta - Veselého výletu, kterým bylo první setkání ukončeno.

Ke stažení