První setkání ve Veselém výletu v Horním Maršově

Veselý výlet
Projekt šetrného podnikání jsme zahájili ve Veselém výletu v Horním Maršově. Zde dostáváme první instrukce o tématu, který nás zatím ještě příliš netrápil. Setkáváme se s organizačním týmem a dostáváme instrukce, kterými se budeme v příštím půl roce zabývat.