Staré fotografie Sklenářovic

 

Konečně se nám podařilo sehnat fotografie Sklenářovic od Pana Ondráčka a Pana Vojtěcha Háka (sbírka staretrutnovsko).