Třetí exkurze

Třetí a poslední exkurze byla dvoudenní. Místem, kam se tentokrát vydalo všech 5 cestovních kanceláří najednou, byl kemp Sedmihorky v Českém ráji.

Sedmihorky jsou také příkladem dobré praxe šetrného podnikání. Provozovatelé se snažili zařídit kemp tak, aby byl ohleduplný k přírodě, zároveň také spolupracují s místním ekocentrem a podporují místní podnikatele.
Během exkurze zajišťovalo program středisko ekologické výchovy Sedmihorky, s jejich lektory jsme se vypravili do skal a radili se o tom, jak zde provozovat šetrnou turistiku. Večer nás čekalo pozorování nebo spíše poslouchání sov, které reagovaly na námi vydáváné soví zvuky. Další část exkurze nás čekala sehrávka simulační hry, výroby a společné posezení u ohně.