Třetí setkání

V období 7.-10. 4. již potřetí zapojené školy navštívili lektoři střediska ekologické výchovy SEVER

Cílem tohoto setkání byla příprava na závěrečnou květnovou konferenci. Zaměstnanci jednotlivých žákovských kanceláří a jejich oddělení  lektorům představili své již téměř hotové výstupy. Dále jsme společně konzultovali a diskutovali, co by bylo možné ještě vylepšit nebo pozměnit. Žáci taky byli seznámeni s tím, jak bude probíhat závěreřná konference a jakým způsobem by na ni měli vystupovat. Jako zpestření setkání čekala děti ještě jedna akční hra, pomocí níž si na vlastní kůži vyzkoušeli,  jak moc je důležité s přírodními zdroji zacházet šetrně a udržitelně.