Závěrečná konference

Ve čtvrtek 14. května se v ekocentru Krtek ve Vrchlabí pořádala závěrečná konference projektu Jak šetrně podnikat

Studentské minipodniky – cestovní kanceláře zde prezentovaly své výstupy, kterými byly nově navržené turistické trasy a cíle. To vše bylo zaznamenáno na letáčcích, plakátcích, mapkách a videospotech vytvořených samotnými žáky.  Práci i vystoupení žáků hodnotila speciální odborná komise, ve které byli přítomni manželé Klimešovi z infocentra Veselý výlet a další odborníci působící v oblasti cestovního ruchu, PR a ochrany přírody. Žákovské výstupy připomínkovali, navrhovali drobná vylepšení, ale především jejich práci velmi oceňovali a chválili.