Závěrečná konference - Vrchlabí

Čas utíkal a najednou tu byl květen a závěrečná konference. Dolaďovaly se poslední detaily na našich výstupech – plakátu, letáčku a videospotu. Když nastal osudný čtvrtek 14. 5. 2015, všichni byli nervózní. K předvedení naší práce byli vybráni ti nejpovolanější, samozřejmě Barbora Kopecká, kterou doprovázel Vojta Rada a Michal Glaser (hlavní grafik).

V letošním školním roce se naše 8. a 9. třída zapojily do projektu „Jak šetrně podnikat“. Společně založily cestovní kancelář s názvem „Premium holidays“. Žáci si vybrali ředitele, v našem případě ředitelku, a rozdělili se do oddělení (komunikační, propagační, finanční, grafické a webové).

Jejich úkolem bylo na základě zadání našeho klienta (jednalo se o Veselý výlet manželů Klimešových) navrhnout novou běžkařskou trasu pro turisty.

Práce to byla namáhavá, mnohdy se do ní museli nutit. Hlavní tíha celého projektu stála na Barboře Kopecké, ředitelce cestovní kanceláře, která se svého úkolu zhostila na výbornou.

Čas utíkal a najednou tu byl květen a závěrečná konference. Dolaďovaly se poslední detaily na našich výstupech – plakátu, letáčku a videospotu. Když nastal osudný čtvrtek 14. 5. 2015, všichni byli nervózní. K předvedení naší práce byli vybráni ti nejpovolanější, samozřejmě Barbora Kopecká, kterou doprovázel Vojta Rada a Michal Glaser (hlavní grafik).

Po příjezdu do Vrchlabí jsme zjistili, že naše vystoupení bude jako čtvrté v pořadí, mohli jsme tudíž sledovat ostatní školy a vzít si z jejich vystoupení na poslední chvíli příklad. Po výborné svačině jsme předstoupili před obecenstvo – zástupce ostatních škol- a zejména před naše hodnotitele.

Během prezentace jsme seznámili ostatní s průběhem našeho projektu a s výsledky naší práce a pak jsme jen čekali na připomínky hodnoticí komise. Některé byly kladné, jiné kritické.

Hodnotitelé ocenili práci všech škol a shodli se na tom, že některé výstupy (po menších úpravách) by mohly být zařazeny do nabídky informačních center.

Na závěr bychom chtěli poděkovat pracovnicím SEVERu – Míše Glovňové a Kateřině Kulichové- za podporu a hlavně panu Janu Hájkovi za pomoc a rady při plánování trasy.

Díky patří všem žákům 8. a 9. třídy, kteří se na projektu podíleli, zejména Báře Kopecké.