3. setkání

Jen se tak rychle poohlédneme za uplynulým čtvrtkem. Přišla za námi slečna ze SEVERu, probírali jsme s ní naši již hotovou práci a práci, která nás ještě čeká.

Jen se tak rychle poohlédneme za uplynulým čtvrtkem. Přišla za námi slečna ze SEVERu, probírali jsme s ní naši již hotovou práci a práci, která nás ještě čeká. Dala nám návrhy a schémata námi připravovaných letáků, plakátů a prezentačního videa. Na základě toho jsme již začali pracovat na všech třech věcech.  Dalším bodem, který jsme řešili, bylo poslední konferenční sezení, které má proběhnout ve Vrchlabí. Sdělila nám, co máme mít na toto závěrečné setkání připravené.  Nakonec jsme se bavili o blízké exkurzi do Českého ráje, na kterou se tedy máme vydat v pátek.