Den Země v Horním Maršově

V sobotu 25. 4. se žáci 7. třídy Dan, Aleš, Míša a Natálka St. i s paní učitelkou třídní vypravili do Horního Maršova. Rozhodli jsme se pomáhat na tamější akci ke Dni Země, kterou pořádalo středisko SEVER. A dobře jsme udělali. Bylo to přínosné odpoledne – hezké počasí a všude stánky s místními výrobci. My jsme mezi návštěvníky prováděli anketu. Nachystali jsme si otázky o regionálních výrobcích a značce KRKONOŠE originální produkt. Také jsme zájemcům vyprávěli o našem projektu a zodpovídali jejich dotazy. Anketní otázky i s výsledky uvidíte na další stránce.

Výsledky Ankety

 

Výsledky našeho průzkumu jsou tedy následující. Oslovili jsme celkem 91 návštěvníků. Z tohoto počtu jich na otázku č. 1 kladně odpovědělo 54, tedy více než polovina. Čekali jsme však více kladných odpovědí. Správné logo označilo 58 dotazovaných. Většina z nich, konkrétně 48 lidí, znala odpověď na otázku „Co musí výrobek splňovat, aby tuto značku mohl získat?“ Na otázku č. 4 odpovědělo kladně 56 osob, mezi nejčastěji jmenovanými byla medovina Apicor a mléčné výrobky pana Mejsnara. A na závěr jsme zjistili, že 48 dotazovaných si nějaké ty produkty místních výrobců dokonce kupuje, opět nejčastěji medovinu Apicor, mléčné výrobky pana Mejsnara, ale také sýry paní Stránské a loutky paní Gašparové.