Letáček - Cyklovýlety po farmách na Trutnovsku

Cyklovýlety po farmách na trutnovsku
O tom, jak jsme tvořili letáček

Měli jsme už tabulku se zemědělci ze dvora. Z nich jsme vybrali 4 cíle našich tras, hlavně kvůli tomu, že něco prodávají ze dvora, chovají hodně zvířat a na web. stránkách nabízí pro zájemce návštěvu farmy.  Kontaktovali jsme majitele farem a poprosili je o spolupráci. Následovalo rozdělení na 4 skupiny, každá zpracovávala jednu farmu. Do letáku jsme zjišťovali informace o farmách tak, že jsme farmy navštívili a četli jejich webové stránky. Dále jsme museli vytvořit trasy pro cyklovýlety. Na internetu jsme určili, kudy trasy povedou, zjistili jejich délku a převýšení a zakreslili všechny trasy do jedné mapy.  Každou trasu jsme nějak nazvali a s pomocí paní učitelky vytvořili její popis. Z videí, které jsme natočili, jsme vystřihávali fotky do letáku. Přednáška pana Erlebacha byla hlavním zdrojem pro sepsání stručného vývoje zemědělství a krajiny Trutnovska.

Ke stažení