Metodická příručka

V rámci projektu Jak šetrně podnikat vznikla také metodická příručka.

Jedná se o výukový materiál zaměřený na šetrný turismus a udržitelné šetrné podnikání. Publikace je komplexním materiálem, který zahrnuje jednak metodické vedení projektu tak, aby jej bylo možné dále šířit, dále pak obsahuje informace šetrném podnikání a šetrném cestovním ruchu v Krkonoších v porovnání s nejčastějšími problémy masového komerčního turismu. Příručka rovněž obsahuje žákovské výstupy v podobě letáků a plakátů, se kterými je možné navštívit lokality navržené zapojenými žáky a podpořit šetrný turismus. Samozřejmostí metodiky je i shrnutí a zhodnocení projektu, např. i z hlediska nově zavedené metody dějové linie pro skupinu žáků 2. stupně ZŠ. Příručku lze stáhnout.

Ke stažení